Legal notice

Juridische verklaringen

Lees zorgvuldig de verschillende methoden voor het gebruik van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door in te loggen op deze site, accept je deze voorwaarden onvoorwaardelijk. Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwelijkheid in de digitale economie, zijn de ambtenaren van deze website derhalve https://vitalitea.fr are:

 

WebsiteEditor:

Benjamin Gantois SIRET-nummer: 83024703700013 Redactiemanager: Benjamin Gantois 62 rue Croix Saint Firmin, Amiens, 80000 Telefoon: +33679513522 - Fax: 00000000 Email: contact@vitalitea.fr Website: https://vitalitea.fr

 

Accommodation:

Hostel: Shopify 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada Website: www.shopify.com

 

Development :

Benjamin Gantois Adres: 62 St. St. St. St. St. firmin, Amiens, 80000 Website: https://vitalitea.fr

 

Gebruiksvoorwaarden:

This site (https://vitalitea.fr) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc ...) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere graphic, wij raden u aan om moderne browsers zoals internetreiziger, Safari, Firefox, Google Chrome, etc. Rechtsmatige vermeldingsgenerator, aangeboden door Welye. Benjamin Gantois alle middelen waarover zij beschikt, om betrouwbare informatie en betrouwbare update van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker zal daarom de nauwkeurigheid van de informatie moeten garanderen in eventuale wijzigingen in de site moeten melden die hij nuttig zou vinden. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor direct of indirect schade die daaruit kan voortvloeien. Cookies : The site https://vitalitea.fr kan worden geleid om u te vragen cookies accept you in voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt gestort door de siteserver die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server toegang heeft tot het lezen en opslaan van informatie. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de acceptatie van cookies. Hypertext left: Websites kunnen links naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet aanbieden. Benjamin Gantois heeft geen manier om sites te controleren die verband houden met zijn websites. niet beantwoordt of garandeert de beschikbaarheid van dergelijke external sites in bronnen. Zij wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade die het gevolg is van de inhoud van deze external locaties of bronnen, met name de door hen voorgestelde informatie, producten of diensten, of enig gebruik dat van die elementen kan worden gemaakt. De risico's die met dit gebruik gepaard gaan, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die aan hun gebruiksvoorwaarden moet voldoen. Gebruikers, subscribers in bezoekers van de websites kunnen geen hyperlink in de richting van deze site opzetten zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Benjamin Gantois. Als een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil opzetten naar een van de websites van Benjamin Gantois, is hij of zij verantwoordelijk voor het verzenden van een toegankelijke e-mail naar de site om zijn verzoek om een ​​hyperlink op te zetten te formulateen. Benjamin Gantois behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink teaccepten of te weigeren zonder zijn beslissing te hoeven rechtvaardigen.

 

Diensten verstrekt:

Alle activiteiten van het bedrijf en de informatie worden op eleven website gepresenteerd https://vitalitea.fr.

Benjamin Gantois probeert zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken op https://vitalitea.fr. informatie op site https://vitalitea.fr zijn geen uitputtende en niet-contractuele foto's. Ze worden onderworpen aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn. Bovendien alle informatie die op de website https://vitalitea.fr is aangegeven worden gegeven als indicatief en zullen waarschijnlijk zonder kennisgeving veranderen of evolueren.

Contractual beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site is bijgewerkt naar verschillende perioden van het jaar, maar kan onjuistheden of omissies bevatten. Als u een storing, fout of wat een storing lijkt op te merken, stuur deze dan per e-mail naar contact@vitalitea.fr, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina poserend probleem, type computer in browser gebruikt, .. .). Alle gedownloade inhoud loopt het risico en gevaar van de gebruiker en is onder zijn enige verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de computer van de gebruiker heeft geleden of voor enig verlies van gegevens na het downloaden. Bovendien verbindt de sitegebruiker zich om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente hardware, zonder virussen en met een bijgewerkte nieuwste generatiebrowser De hypertextverbindingen die onder deze website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor Benjamin Gantois.

 

Intellectuale eigenschap:

Alle inhoud hiervan op de website https://vitalitea.fr, inclusief niet-limitatieve afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen en hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van merken, logo's of inhoud die of behoren tot andere partnerbedrijjn authors. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, hertransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Benjamin Gantois. Deze vertegenwoordiging of reproductie vormt in ieder geval een vervalsing die is gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code voor intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een vervalsing die de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van de vervalser kan inhouden. Ook kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud je aanklagen.

 

Verklaring aan CNIL:

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) betreffende informatica, dossiers en vrijheden, was deze site hen voor voorwering 2092423 eXNUMX aan de Nationale Commissie voor informatie en vrijheden (www.cnil.fr).

 

Geschillen:

Deze sitevoorwaarden https://vitalitea.fr worden bestuurd door Franse wetten en eventuele geschillen of geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of tenuitvoerlegging van die wetten zijn de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waarop het hoofdkantoor van de onderneming afhankelijk is. De referentietaal, voor de regeling van mogelijke rechtszaken, is Frans.

 

Personal data:

Over het algemeen hoeft u uw persoonlijke gegevens niet aan ons te communiceren bij een bezoek aan eleven website https://vitalitea.fr.