Green Tea

Hojicha de otoño (50g)
Hojicha de otoño (50g)

Hojicha de otoño (50g)

4,00€ Regular price 8,00€

Gyokuro "Perla de Dew" (50g)
Gyokuro

Gyokuro "Perla de Dew" (50g)

12,50€ Regular price 25,00€

Sencha Amaterasu (50g)
Sencha Amaterasu (50g)

Sencha Amaterasu (50g)

10,00€ Regular price 20,00€

Matcha Sakura (50g)
Matcha Sakura (50 g)

Matcha Sakura (50g)

15,00€ Regular price 30,00€

Kamairicha Izanagi (50g)
Kamairicha Izanagi (50g)

Kamairicha Izanagi (50g)

7,50€ Regular price 15,00€

Lemon green tea (50g)
Thé vert au Citron (50g)

Lemon green tea (50g)

7,50€ Regular price 15,00€

Long Jin "Dragon Well" (50g)
Long Jin

Long Jin "Dragon Well" (50g)

10,00€ Regular price 20,00€

Jasmine Delight (50g)
Délice de Jasmin (50g)

Jasmine Delight (50g)

7,50€ Regular price 15,00€